Λογιστικές υπηρεσίες και συμβουλές
•    Μηνιαίες λογιστικές υπηρεσίες και οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα
•    Τήρηση λογιστικών βιβλίων και ετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων για τρέχουσες πληρωμές σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της εταιρείας
•    Παρακολούθηση υποχρεώσεων προς παρόχους και απαιτήσεις από πελάτες
•    Συστηματοποίηση και παρακολούθηση λογιστικών πληροφορίων
•    Προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων (μηνιαίων και ετήσειων), εκθέσεις, αναφορές κι άλλα για το Εθνικό Οργανισμό Εσόδων, το Εθνικό Ασφαλιστικό Ιδρυμα, το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικών, Γραφείο Καταχωρήσης, Εθνική Βουλγαρική τράπεζα (διεθνής χρηματοδότηση), Πρακτορείο Προστασίας προσωπικών δεδομένων, Επιθεώρηση εργασίας, Πρακτορείο χρηματοοικονομικών πληροφοριών, καθώς σε άλλα ιδρύματα όταν χρειάζεται
•    Ετοιμασία ενδιάμεσων αναφορών και εκθέσεων για τις ανάγκες διοικήσης των εταιρειών
•    Μηνιαίες λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις, ολοκλήρωση με προετοιμασία οικονομικής έκθεσης (ισολογισμό, έκθεση εσόδων και εξόδων, ταμειακή ροή) όπως κι άλλες διάφορες έκθεσεις
•    Ετοιμασία και παρουσίαση ετήσιων οικονομικών εκθέσεων
•    Ετοιμασία ετήσιων φορολογικών δηλώσεων
•    Ετοιμασία τριμηνιαίων εκθέσεων προς τη Βουλγαρική Εθνική τράπεζα
•    Ετοιμασία τριμηνιαίων στατιστικών εντύπων
•    Επεξαργασία δεδομένων με λογιστικό σύστημα που επιτρέπει αναφορές σε Excel με δυνατότητα για συλλογή και παράθεση πληροφορών    
•    Συμπλήρωση εγγράφων πληρωμής για ασφαλιστικές εισφορές υγείας, φόρους κ.α.
•    Έγκαιρη υποβολή πληροφοριών για τα ασφαλισμένα πρόσωπα στη τοπική δυεύθυνση του Εθνικού οργανισμού εσόδων
•    Ετοιμασία και υποβολή εγρράφων σχετικά με τη λύση εργασιακών σχέσεων