ВЕИ услуги и консултации
Като социално ангажирана компания София Файненс участва активно в сферата на енергийната ефективност и възобновяеми енергийни източници. Консултантската ни дейност е насочена към предоставянето на правно-консултантски услуги на клиенти, които имат интерес да инвестират в енергийния сектор на територията на РБългария. Нашият екип от консултанти предоставя широк спектър от услуги и консултации по енергийни проекти, обхващащи етапа от първоначално планиране на инвестицията до реализацията на самия проект. Възобновяемата енергия е атрактивна, тъй като произвежда малко или изобщо не изхвърля замърсяващи емисии, наличните ресурси се възобновяват и на практика, никога няма да се изчерпят.

Екипът на София Файненс предоставя следните услуги и консултации в тази сфера:
  • консултации, свързани с проучване на пазара за възобновяеми енергийни източници и продукти;
  • консултации, свързани с избора на подходящ терен за изграждане на ветроенергиен или соларен парк според георграфското разположение, инфраструктурните изисквания и ветровия или слънчев потенциал на региона;
  • съдействие при промяна статута на земята;
  • съдействие при издаването на необходимите разрешителни, ПУП, виза за проектиране и разрешително за строеж;
  • съдействие при комуникацията с местните енергийни доставчици или НЕК;
  • съдействие при намирането на подходящи партньори и/ или представителство на компанията на местния пазар;
  • консултации и съдействие при изготвянето на всякакъв тип юридическа документация и проектодоговори;
  • консултации, свързани с проучване, строителство, монтаж, разработване, управление и ескплоатация на възобновяеми енергийни източници и др.