Υπηρεσίες και συμβουλές σχετικά με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Σαν εταιρεία αφοσιωμένη στην κοινωνία, η Sofia Finance συμμετέχει δραστήρια στον τομέα της ενεργετικής αποτελεσματικότητας και Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η συμβουλευτική μας δραστηριότητα κατευθύνεται προς την προσφορά νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πελάτες που έχουν ενδιαφέρον να επενδύσουν στον ενεργειακό τομέα στη Βουλγαρία. Η ομάδα των συμβούλων προσφέρει ευρύ φάσμα υπηρεσιών και συμβουλών για ενεργειακά σχέδια από τον αρχικό σχεδιασμό της επένδυσης μέχρι την πραγματοποίηση του ίδιου του σχεδίου. Η Ανανεώσιμη ενέργεια είναι ελκυστική επειδή παράγει λίγα ή καθόλου ρυπογόνες εκπομπές, οι διαθέσιμοι πόροι ανανεώνονται και πραγματικά ποτέ δεν θα τελειώσουν και αποτελεί πολύ ελκυστική επένδυση.

Η ομάδα της Sofia Finance προσφέρει τις εξής υπηρεσίες και συμβουλές σ’ αυτό τον τομέα:
•    Συμβουλές σχετικά με τη μελέτη αγοράς ανανεώσιμων πηγών και προϊόντων ενέργειας
•    Συμβουλές σχετικά με την επιλογή απαραίτητου έδαφους για κατασκευή πάρκου ενεργείας αιολικού ή φωτοβλοταϊκού ανάλογα με τη γεωγραφική θέση; Δυνατότητα ανέμου ή ηλιοφανείας στην περιοχή
•    Συνεργασία στην αλλαγή της χρήσης της γης
•    Συνεργασία για την έκδοση απαραίτητων αδείων, λεπτομερές σχέδιο ανάπτυξης, βίζα για σχεδιασμό και άδεια κατασκευής
•    Συνεργασία στην επικοινωνία με τους τοπικούς παρόχους ενέργειας και την Εθνική ηλεκτρική εταιρεία
•    Συνεργασία στην αναζήτηση κατάλληλων εταίρων και/ή αντιπροσώπευση της εταιρείας στην τοπική αγορά
•    Συμβουλές και συνεργασία στην προετοιμασία καθε είδους νομικών εγγράφων και σχεδίων συμφωνιών
•    Συμβουλές σχετικά με έρευνα, κατασκευή, εγκατάσταση, ανάπτυξη, διοίκηση και λειτουργία Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.α.