Εξειδικευμένες υπηρεσίες
Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις τις οποίες η Sofia Finance μπορεί να προσφέρει είναι:
•    Εγγραφή στο Διαδίκτυο και φιλοξενία για την ιστοσελίδα της επιχείρησής σας
•    Κατασκευή/σχεδιασμός ιστοσελίδων (web design) της επιχείρησης στα Βουλγάρικα, Αγγλικά και Ελληνικά
•    Ανανέωση των πληροφορών στην ιστοσελίδα της εταιρείας
•    Μετάφραση και επικύρωση εμπορικών εγγράφων
•    Πρόσληψη προσωπικού και άλλα