Услуги
Компанията предоставя следните професионални услуги и консултации:

  • Правни услуги и консултации
  • Счетоводни услуги и консултации
  • Консултантски услуги
  • Комуникация и връзки с инвеститори за дружества, регистрирани за търговия на Българска фондова борса-София АД
  • Услуги и консултации, свързани с инвестиции във възобновяеми енергийни източници
  • Виртуален офис и секретарски услуги
  • Специализирани услуги