Υπηρεσίες
Η εταιρεία προσφέρει τις εξής επαγγελματικές υπηρεσίες και συμβουλές:
•    Νομικές υπηρεσίες και συμβουλές
•    Λογιστικές υπηρεσίες και συμβουλές
•    Συμβουλευτικές υπηρεσίες
•    Επικοινωνία και σχέσεις με επενδυτές για εταιρείες εγγεγραμμένες στο Βουλγαρικό Χρηματιστήριο – Σόφια ΑΔ.
•    Υπηρεσίες και συμβουλές σχετικά με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
•    Εικονικό γραφείο και γραμματειακές υπηρεσίες
•    Κατάρτιση επιχειρηματικών πλάνων.
•    Εξειδικευμένες υπηρεσίες
•    Ανάλυση και έρευνα αγοράς