Финансови отчети

Междинен финансов отчет на Они Холдинг АД - Трето тримесечие за 2018 г.
Изтегли файловете като RAR

Междинен финансов отчет на Они Холдинг АД - Второ тримесечие за 2018 г.
Изтегли файловете като RAR

Междинен финансов отчет на Мейфеър Груп ПиЕлСи АД - Второ тримесечие за 2018 г.
Изтегли файловете като RAR

Годишен отчет на Мейфеър Груп ПиЕлСи АД за 2017 г.
Изтегли файловете като RAR

Годишен отчет на Они Холдинг АД за 2017 г.
Изтегли файловете като RAR

Отчет за 1-во тримесечие на 2018 на Они Холдинг АД.
Изтегли файловете като RAR

Отчет за 1-во тримесечие на 2018 на Мейфеър Груп ПиЕлСи АД.
Изтегли файловете като RAR