Ποιοι είμαστε
Ποιοί είμαστε
Η Sofia Finance AD είναι μία εταιρεία που προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα των οικονομικών, σχεδιασμού και πραγματοποίησης σχεδίων για επενδύσεις, επικοινωνιών και σχέσεων με τους επενδυτές, μαρκετίγκ και διαφημιστικών υπηρεσιών, νομικών υπηρεσιών και συμβουλών, λογιστικών υπηρεσιών, οργάνωσης λογιστικών και σύνταξης ετήσιων, ενδιάμεσων και άλλων οικονομικών εκθέσεων σύμφωνα με το νόμο κάθως και κάθε άλλη δράση που δεν χρειάζεται ειδική άδεια από το νόμο.

Για την χρονική περίοδο της υπάρξης της εταιρείας μας, πάντα προσπαθεί να επιβεβαιωθεί σαν εταιρεία υψηλής ποιότητας στην προσφορά των υπηρεσίων, έντιμη και επαγγελματική διάθεση προς τη δουλειά και στους πελάτες. Προσπαθούμε να προσφέρουμε πληρείς και εγγυημένες υπηρεσίες στους πελάτες μας.

Ιστορία

14 Ιανουαρίου 2008 – ίδρυση της Sofia Finance AD
26 Ιουλίου 2011 – η εταιρεία αύξησε το κεφαλαίο της μέχρι 867.000 Λέβα, κατανεμένα σε 867.000 κανονικές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψύφου με ονομαστική αξία από 1 Λεβα κάθε. 

Διοικητικό συμβούλιο

Κωνσταντίνος Κολοκασίδης – μέλος του Διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος

Θεόδωρος Χρύσης - μέλος του Διοικητικού συμβουλίου

Βεσελίν Πάσεβ - μέλος του Διοικητικού συμβουλίου

Η εταιρεία αντιπρισωπεύεται από το Διευθύνων Σύμβουλο, Κωνσταντίνος Κολοκασίδης

Επαγγελματικότητα
Η ομάδα μας αποτελείται από νέους και υψηλά εκπαιδευμένους ειδικούς, με μακροχρόνια εμπειρία και εκτεταμένη γνώση στον τομέα των οικονομικών και στην διεθνή αγορά. Παρέχουμε στρατηγική σκέψη, ικανότητες για παρουσιάσεις και επικοινωνία, ευελιξία, αφοσίωση και σεβασμό για όλους τους πελάτες. 

Νομιμότητα
Γνώριζουμε την ισχύουσα νομοθεσία στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και ακολουθούμε όλες τις νομικές διατάξεις.

Ορθότητα και απόρρυτο
Ασφαλίζουμε στους πελάτες αξιοπιστία, ορθότητα και ασφάλεια, απόρρητο μέσω ανονυμωποίησης και κάθε είδος πληροφορίες που έγιναν γνωστά σε μας στην κοινή μας δουλειά, προσωπική διάθεση στην εξυπηρέτηση και δέσμευση στις ανάγκες του πελάτη. Διατηρούμε καλές και μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας, εκτιμούμε την εμπιστοσύνη τους και προσπαθούμε να δικαιολογούμε τις απαιτήσεις τους.